• Tue. Sep 27th, 2022

CAR-T tedavisi ile sistemik lupusun iyileşmesini sağlayın | Bilim

Byadmin

Sep 15, 2022

CAR-T, bazı kan kanserlerine karşı kullanılan yeni bir tedavinin adıdır, ancak aynı zamanda, beş hastada ve ilaçsız 17 aya kadar sistemik lupus eritematozus remisyonunun sağlanmasına da hizmet etmiştir, Nature tarafından yayınlanan bir araştırmaya işaret etmektedir.

Alman bilim adamlarından oluşan bir ekip, lupus genç insanları daha fazla etkileme eğiliminde olduğu için, CAR-T olarak bilinen kimerik antijen reseptörü T-hücresi tedavisini 22 yaşında dört kadın ve bir erkekle test etti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.